تو بودی

دلم را با نگاهی تو ربودی
برایم عاشقانه می سرودی
اگر روزی کسی همراز من بود
تو بودی و تو بودی و تو بودی